Een professionele indruk dankzij onze Russische tolk

Voor ons Ministerie hebben wij al regelmatig de dienstverlening ingeschakeld van A-Linea Translations, die we via a-lineatranslations.nl hebben gevonden. Naast dat dit bureau voor vertalingen van Nederlands naar Russisch, Oekraïens en Wit-Russisch en vice versa heeft gezorgd, hebben wij met name ook zeer goede ervaring met de dienstverlening als Russische tolk wanneer delegaties vanuit Rusland en Oekraïense naar Nederland zijn gekomen. Dit zijn hoofdzakelijk delegaties die op politieke grondslag ons land hebben bezocht, maar we hebben ook een nauwe samenwerking met de diverse ambassades van deze landen hier in Nederland, waarbij Engels als voertaal niet altijd de beste taal is gebleken om echt duidelijk te maken wat onze standpunten zijn. De inschakeling van een Russische tolk heeft voor ons daarin veel hulp geboden, omdat we op die manier veel meer begrip voor elkaar en voor diverse situaties hebben kunnen kweken. We staan op handelsgebied met deze landen op goede voet en er komen dan ook diverse aanvragen bij ons binnen, waarbij we samen met een ambassade en een goede Russische tolk een delegatie ontvangen. De diensten van de Russische tolk zijn met name zeer effectief gebleken bij:

  • Vergaderingen
  • Onderhandelingen
  • Presentaties
  • Rondleidingen

Een beëdigd tolk zoals de Russische tolk van A-Linea Translations is daarnaast zeer bedreven en professioneel in het werk. Tijdens de werkzaamheden als tolk is zo min mogelijk overlast voor andere deelnemers aan bijeenkomsten en vergaderingen en tijdens presentaties en rondleidingen zorgen we er ook altijd voor dat de informatie bij de tolk bekend is, zodat de Russische tolk weet waarover we praten en daarmee voorbereid kan zijn op vragen die uit een vertaling kunnen voortkomen.

Een Russische tolk tijdens rondleidingen

Een belangrijk aspect van de bezoeken die Russische delegaties aan Nederland brengen is dat we hen deel laten uitmaken van zowel cultuurhistorische banden die Nederland en Rusland, Oekraïne of Wit-Rusland met elkaar hebben als uitleg over de Nederlandse historie. Een bezoek met een rondleiding door de Nederlandse vestiging van de Hermitage in Amsterdam is vaak één van de vaste punten op de agenda, maar het bezoeken van kunstschatten in het Rijksmuseum die de band tussen onze landen benadrukt of juist een bezoek aan typische Nederlandse historische locaties worden ook vaak gepland en daarbij gaat vrijwel altijd een Russische tolk mee om dienst te doen bij de vertolking van de rondleiding en de buitenlandse gasten te voorzien van alle informatie en achtergronden. We hebben in het verleden ervaren dat juist de inzet van een tolk zeer wordt gewaardeerd door dit soort bezoekers aan ons land. Het toont een vorm van respect, van erkenning van een buitenlandse partner en versterkt een gemoedelijke samenwerking.

Dienstverlening als tolk in politieke gesprekken

Een Russische tolk van A-Linea Translations is daarbij onafhankelijk en schaart zich achter de gezamenlijke belangen die wij als beide landen hebben. De ervaring die dit bureau heeft om als tolk op te treden in politieke situaties is daarbij voor ons van doorslaggevend belang geweest om juist voor deze dienstverlening te kiezen. Ondanks dat de meeste verstandhoudingen met onze gasten goed is, kunnen bepaalde onderwerpen gevoelig liggen. Een nuanceverschil is daarbij al heel snel fataal in een gespreksverhouding en juist ook op die momenten is het belangrijk dat een tolk het hoofd koel houdt en ervoor zorgt dat, ook in gesprekken over gevoelige onderwerpen, de sfeer goed blijft en er geen misverstanden ontstaan die ervoor kunnen zorgen dat een situatie escaleert. Met de professionele aanpak van A-Linea Translations als Russische tolk zijn wij ervan verzekerd dat dit soort situaties in vrede kunnen worden doorstaan en iedereen de kans krijgt om zijn boodschap op de juiste manier over te brengen.   

Lees meer…

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn